);

Biblija vrhunskega prodajnika

Strategije prihodnosti | Top Selling Professional

Knjiga Prodaja, z ambicioznim podnaslovom Biblija vrhunskega prodajnika, vam zagotavlja konkretne korake za doseganje vrhunskih rezultatov. V knjigi najdete primere uspešnega pogajanja, upravljanja z ugovori, primere postavljanja kraljevskih vprašanj in v prvi vrsti metode, ki vas popeljejo do zaključka prodaje že na začetku prodajnega sestanka. Dodana vrednost knjige je zagotovo praktična naravnanost obeh avtorjev, ki sta v prodajo vsakodnevno vključena tudi sama.

24'90€

  • Bojan Bratkovič, direktor
    Knjigo, ki leži pred vami, z veseljem priporočam. V njej so na razumljiv način poglobljeno razdelane teme in podani napotki, kako se soočiti z vsakdanjimi izzivi v prodaji. Sam že nekaj let prodajam mednarodnim poslovnim partnerjem in lahko povem, da so točno to, kar je opisano v knjigi, naši vsakdanji prodajni izzivi. Za tiste, ki so na začetku poslovne poti, je lahko knjiga zelo dober pripomoček, kako se pripraviti na prodajni postopek in vse izzive povezane z njim. Za tiste, ki so pa že izkušeni »mački«, je lahko knjiga pripomoček, da osvestijo to, kar v sebi že vedo, vendar tega do sedaj niso uporabljali na zavedni ravni. Vsem bralcem želim prijetno branje in čim več poslovnih uspehov!
    Bojan Bratkovič, direktor
    Gorenje Bolgarija EOOD
  • Marsikatera knjiga ali predavanje o prodaji me je pustilo hladno, ker vsebine nisem mogla uporabiti v B2B okolju. Knjigo Prodaja sem prebirala v avtu na službeni poti – ob napisanem so se mi neprestano porajale asociacije na minule sestanke s kupci in dobavitelji in prebliski ''to je to''. Knjiga me je prepričala prav s tem, da je uporabna še isti dan, da je berljiva in da je sistematična. Priporočam.

Praktične in konkretne tehnike strnjene v eni knjigi!

Dva vrhunska prodajna trenerja in avtorja!

Werner Katzengruber

Prodajniki cenijo svoj čas in ga zapravljajo razumno. Ker so ciljno usmerjeni, imajo radi konkretne nasvete in tehnike, s katerimi lahko izboljšajo svoje rezultate. Zato sta avtorja Silvester Kmetič in Werner Katzengruber svoje praktične in konkretne tehnike strnila v knjigo Prodaja, ki je bila za nemško govoreče tržišče izdana že trikrat.

Oba avtorja svoj čas razporejata med vodenji prodajnih sestankov in izvajanji treningov za najuspešnejša podjetja v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Balkanu in v domači Sloveniji. Njuna knjiga je tako strnila življenjsko delo vrhunskih trenerjev Silvestra Kmetiča, najboljšega prodajnega trenerja v Sloveniji in Wernerja Katzengruberja, osebnostnega coacha št.1 v Nemčiji.

Silvester Kmetič

''Želim vam, da enkrat za vselej začnete razumeti, kako življenjsko pomembna je prodaja za posameznike in podjetja in kako splošno uporabne so prodajne veščine tudi v vsakodnevnem življenju.''

 

Po skoraj 30 letih vsakodnevnega strokovnega dela z ljudmi, sem se odločil, da obelodanim to knjigo. Z velikim veseljem delim z vsemi vami svoje lastne izkušnje, oplemenitene z osnovnimi strategijami in modeli. V zadnjih letih so se te strategije in modeli pokazali za najuspešnejše, vsaj kar zadeva rezultatov v prodaji.

Želim vam, da enkrat za vselej začnete razumeti, kako življenjsko pomembna je prodaja za posameznike in podjetja in kako splošno uporabne so prodajne veščine tudi v vsakodnevnem življenju. Prepoznajte njihove koristi, začnite jih razumeti, živeti in s tem dvignite način vašega razmišljanja in vaših prepričanj na nivo višje, saj si vendar tega želite ter si to navsezadnje tudi zaslužite.